Insights & Publications
Хөдөлмөрийн гэрээний туршилтын хугацаа
Download PDF
Агуулга:

Хөдөлмөрийн гэрээ гэж . . .
Туршилтын хугацаа нь . . .
Дагалдан ажиллуулах хугацааг Хөдөлмөрийн тухай хуульд
Цагаар ажиллах тухай Хөдөлмөрийн хуульд  . . .