26
Sep
2015
Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам батлагдлаа

2015 оны 8 сарын 7-ны өдөр “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль батлагдаж, мөн өдрөө хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Энэ хуульд зааснаар  чөлөөлөгдөх албан татварт аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар,  үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар,  нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, онцгой албан татвар, гаалийн албан татвар зэрэг 5 төрлийн албан татвар хамаарахаар  байна. Мөн энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4-т  тус хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг Засгийн газар батлана гэж заасан. 

24
Sep
2015
Хуульчиддаа баяр хүргье!

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын дүнгээс харвал “Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН-ийн туслах хуульч бодлогын шалгалтанд хамгийн өндөр оноо авч 1-т жагссан өндөр амжилтыг үзүүлсэн байна.