26
Sep
2015
Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам батлагдлаа

2015 оны 8 сарын 7-ны өдөр “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль батлагдаж, мөн өдрөө хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Энэ хуульд зааснаар  чөлөөлөгдөх албан татварт аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар,  үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар,  нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, онцгой албан татвар, гаалийн албан татвар зэрэг 5 төрлийн албан татвар хамаарахаар  байна. Мөн энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4-т  тус хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг Засгийн газар батлана гэж заасан. 

24
Sep
2015
Хуульчиддаа баяр хүргье!

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын дүнгээс харвал “Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН-ийн туслах хуульч бодлогын шалгалтанд хамгийн өндөр оноо авч 1-т жагссан өндөр амжилтыг үзүүлсэн байна.

21
Sep
2015
“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН-ийн Хуульч нар шүүхийн өмнөх шатанд нэхэмжлэгч талтай эвлэрлийн гэрээг амжилттай байгуулан, шүүх хуралдаанд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөн оролцлоо

Манай хамт олон үйлчлүүлэгч А (нэрийг нууцлав)-аас өгсөн итгэмжлэлийн хүрээнд нөхөр Б (нэрийг нууцлав)-ээс Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 2015 оны 7 сарын 28-нд гаргасан “гэрлэлт цуцлуулах болон гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгүүд болох орон сууц, түүний тавилга, автомашин, гэрлэгчдийн хамтран байгуулсан компанийн хувьцаа зэргийг шаардсан шаардлага бүхий” нэхэмжлэлийн хүрээнд

16
Sep
2015
Ashid Advocates LLP’s lawyers have represented a Mongolian legal entity before Tax Dispute Resolution Council of Ulaanbaatar city

A very significant tax investigation was conducted into A corporation (for privacy concern, the full name of the corporation is not disclosed here), a Mongolian legal entity which engages its business in energy sector,  by the State tax inspectors of SonginoKhairkhan district of Ulaanbaatar city in 2013. During this course of action, the State tax inspectors issued an act on A in determining the violation of Law of Mongolia on General Tax and law of Mongolia on VAT, therefore delivered the case to the relevant police department for further criminal investigation.