Үйлчилгээ

Үндсэн хуулийн эрх зүй

Үндсэн хуулийн эрх зүй Хэвлэх

Үндсэн хуулийн байгууллага албан тушаалтны гаргаж буй шийдвэр, үйл ажиллагаа болон Хууль тогтоомжуудыг Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, Үндсэн хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа, шийдвэр болон хууль тогтоомжуудын талаар Үндсэн хуулийн цэцэд гомдол гаргах, Үндсэн хуулийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох зэрэг Үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэлээр хууль зүйн үйлчилгээг манай нөхөрлөл нь үзүүлдэг юм. 
Эхэнд очих

Хамт олон