Үйлчилгээ

Хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төсөлд санал оруулах

Хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төсөлд санал оруулах Хэвлэх

Манай нөхөрлөл нь Төрийн байгууллагаас боловсруулж байгаа хууль, тогтоомжийн төсөлд тогтмол санал өгөн ажилладаг бөгөөд Хуулийн төсөл санаачлах эрх бүхий албан тушаалтнуудын зүгээс санал болгосон тохиолдолд хууль эрх зүйн судалгаа хийх, хуулийн төсөл боловсруулах хийдэг.
Эхэнд очих

Хамт олон