Үйлчилгээ

Тээвэр

Тээвэр Хэвлэх

Манай хуулийн фирм нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зорчигч болон ачаа тээвэрлэх, Монгол улсаас бусад улс руу ачаа болон зорчигч тээвэрлэх нэг удаагийн тээвэрлэлт, байнгын тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх эрх авахад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрүүлэх /транзит/ тээвэр гүйцэтгэхэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, түүнчлэн экспорт, импортын ачаа тээвэрлэлт, олон улсын болон дотоодын чингэлэг тээвэрлэлт хийхтэй холбогдсон гаалийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх гаалийн зуучлалын үйлчилгээ, төлбөр тооцоо шууд хийх банк санхүүгийн үйлчилгээ, ачаа тээвэрлэлтийн даатгалын үйлчилгээ, аль ч чиглэлийн тээвэрлэлтийн ачаа барааг агуулах баталгаат агуулах, ачаа бараа чингэлэгийг нь хүлээн авч гаалийн хяналтаар оруулан гаргах зориулалт бүхий тусгай бүсийн хяналтын талбай  зэрэг тээвэр зуучлалтай холбогдох бүх төрлийн хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлнэ.
Эхэнд очих

Хамт олон