Үйлчилгээ

Олон улсын нийтийн эрх зүй

Олон улсын нийтийн эрх зүй Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь олон улсын нийтийн эрх зүйн хүрээнд дараахи хууль зүйн үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна. Үүнд:
  • Монгол Улс нэгдэн орсон олон улсын олон талт болон хоёр талт /BITs/ гэрээний зохицуулалтын талаар зөвлөгөө өгөх,
  • “Шүхэр заалт” буюу “Umbrella Clause”-ийн дор хөрөнгө оруулагч өөрийгөө хэрхэн хамгаалах, тухайн сонирхсон хоёр талт хэлэлцээрт энэ заалт тусгагдсан эсэх,
  • Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагатай байгуулах хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаар зөвлөх, боловсруулах, хэлэлцэх,
  • давхар татварын хэлэлцээрийн хүрээнд эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх,
  • энэ талаар төрийн эрх бүхий байгууллага, шүүх, арбитрт төлөөлөх. 
Эхэнд очих

Хамт олон