Үйлчилгээ

Нисэхийн салбар

Нисэхийн салбар Хэвлэх

Манай хуулийн фирм нь Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарын хууль тогтоомжуудын хүрээнд мэргэжлийн хууль, эрх зүйн үйлчилгээ, туслалцаа үзүүлнэ. Үүнд:
  • Онгоц түрээслэх гэрээ /lease contract/, баталгаа гаргах гэрээ, онгоц худалдах, худалдан авах гэрээ, эрх, үүрэг шилжүүлэх гэрээ, ханган нийлүүлэлтийн гэрээ; 
  • Онгоцны дотоод тоноглол нийлүүлэх гэрээ, түрээслэх гэрээ;
  • Тогтмол тээврийн үйлчилгээ /chartered air sevice contract/;
  • Төлөөлөгчийн газар байгуулах, тийз борлуулалтын сүлжээ байгуулах;
  • Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон бусад төрийн эрх бүхий газарт төлөөлөх;
  • Бүх шатны шүүхэд төлөөлөх.
Эхэнд очих

Хамт олон