Үйлчилгээ

Дулаан, цахилгаа, эрчим хүч, зам, дэд бүтэц

Дулаан, цахилгаа, эрчим хүч, зам, дэд бүтэц Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь энэ салбарт дараахи үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:
  • Дулаан, цахилгаан, эрчим хүч /нүүрс, салхин, усан цахилгаан станц/, зам, дэд бүтцийг хөгжүүлэх талаар бүх талын хууль зүйн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх,
  • Техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хууль, эрх зүйн бүлэгийг боловсруулах, дүгнэлт өгөх,
  • Эрчим хүч нийлүүлэх гэрээ боловсруулах,
  • Түлхүүр гардуулах нөхцөл бүхий гэрээ боловсруулах,
  • Менежментийн гэрээ боловсруулах,
  • Оффтейк гэрээ, хэлцэл боловсруулах,
  • Гаалийн тариф, НӨАТ г.м бусад татварын эрх зүйн зохицуулалт, татвараас чөлөөлөх эрх зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгөх,
  • Компанийн болон төслийн санхүүжилтийн талаар хууль зүйн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх,
  • Шаардлагатай даатгалын гэрээ боловсруулах. Үүнд: барилга, угсралтын даатгалын гэрээ г.м. 
Эхэнд очих

Хамт олон