Үйлчилгээ

Аливаа маргааныг шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэх

Аливаа маргааныг шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэх Хэвлэх

Бид аливаа үүссэн маргааны нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж шүүхийн шатанд очихыг урьтал болголгүйгээр хурдан бөгөөд бага зардлаар шийдвэрлэхээр дараахи үйлчилгээ санал болгож байна. Үүнд:
  • Маргаан үүссэн эх үүсвэрийг судалсны үндсэн дээр үйлчлүүлэгчид бидний голлон барих стратеги тактикийг боловсруулан танилцуулах,
  • Төлөвлөгөөний дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, албан захиа, шаардах бичиг явуулах,
  • Хоёр талын тавьж буй шаардлага, хүсэл сонирхлыг үнэлсний үндсэн дээр тэнцвэржүүлэх арга хэмжээг бүх талаас нь авах,
  • Эвлэрүүлэх арга хэмжээг хурдан шуурхай авах, эвлэрэх гэрээг боловсруулах, хэлэлцэх, шаардлагатай бол шүүгчээр батлуулах, г.м. 
Эхэнд очих

Хамт олон